♠ TRÄNING & TÄVLING ♠

-WITH TEAMWORK AND COLLABRATION WONDERFUL THINGS WILL BE ACHIEVED

 

RALLYLYDNAD:

 -Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", dvs förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3–5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. Det är från 12 och i den högsta klassen upp till 20 moment man utför. Banorna ser olika ut varje gång. 

 

DRAGPROV:

Berner och Grosser schweizer sennenhundar har ursprungligen använts som vakt, drag och boskap drivande hundar. Just som draghund har de använts flitigt i Schweiz. Så sent som på 60 talet kunde man se Berner sennenhundar som drog stora 50 liters mjölkflaskor från gården till mejeriet i byn.

SShK har utformat ett drag/arbetsprov utifrån rasernas ursprungliga arbetsområde.

Idag så har man prov i 5 klasser varav 3 klasser är officiella.

Alla fyra sennenraser får göra provet.

Hur går det till:

Arbetsprovet är ett dirigeringsprov där man ska dirigera hunden genom grindar, över broar och i t-korsningar och slalombanor. Det ska ske med samarbete och glädje!