~*~ FRAMTIDS PLANER ~*~

                                                                                                       AVEL & UPPFÖDNING

 

  • "BIRKA" & BAXTER VOM WALDGRAF PARADES DEC 2022   Valpar beräknas ≈ Februari 2023

 

  • EBBA & GILLIX JAXON  PARAS BÖRJAN PÅ NOVEMBER 2021 BERÄKNAS VECKA 1 2021    A-Kullen 7/1 2021