♥ AVEL & VALPAR ♥

 

Vi arbetar målmedvetet för rasens bästa och vi följer SSHKS samt SKK avelspolicy 

Vi lär oss mer och mer inom detta och vi diskuterar

mer än gärna avel med er som är intresserade.

 

♥ 

 

 

 

 

Grosser Schweizer Sennenhund


Hanhund som skall användas i avel:
* Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi
* Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi
* Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden
* Skall inte vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter
* Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShKs krav på en avelstik


Tik som skall användas i avel:
* Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi
* Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi
* Skall vara friförklarad från osteochondros (OCD) i bogleden
* Skall inte vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter
* Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
* Skall generellt inte föda mer än en kull per år. Se SKKs grundregler.
* Valpar skall inte levereras före 8 veckors ålder.

 

Målsättningen är att:
- En tik eller hane får under sin livstid ha 3 kullar eller 20 valpar
Avelsstopp inträder när den 20:e valpen är född
- Som regel aldrig göra om samma avelskombination
- Ovanstående regler gäller för avel nationellt.

 

Varje hane och tik som skall användas i avel:


* Skall ha en god och rastypisk exteriör. Bedömningen bör ske på officiell utställning, och
djuret bör få minst VG vid tidigast 15 månaders ålder.


* Skall ha ett gott rastypiskt temperament.

Bedömningen kan ske vid officiella mentalbeskrivningar (MH alternativt BPH).


* En hund, som visar aggressivitet mot människor, överdriven aggressivitet mot andra hundar
eller påtaglig rädsla för normala vardagliga störningar är icke lämplig för avel.


* Vid eventuell inmätning av hund bör detta ske vid tidigast 24 månader i öppenklass på
stumt underlag.

 

Det är mycket viktigt att hålla inavelsgraden

så låg som möjligt i rasen, helst <2 %

Entlebucher Sennenhund


Hanhund som planeras användas i avel:

 •  Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
 •  Skall genom DNA-test utförd på av SKK godkänt laboratorium vara undersökt
  för progressiv retinal atrofi (PRA) före parning.
 •  Hane med resultatet genetisk fri (A) får användas i avel med fri tik A
  och med anlagsbärare (B), men ej med sjuk individ (C).
 •  Hane med resultatet B får endast användas i avel med fri tik A. Hane
  med resultatet C får ej användas i avel.
 •  Rekommenderas att vara undersökt vid Sveriges Lantbruksuniversitet
  avseende ektopisk uretär.
 •  Hane med resultatet normal (A) får användas i avel med normal tik A
  och tik med avvikelse från normal (B).
 •  Hane med resultatet B får endast användas i avel med normal tik A.
  Hane med resultatet ektopisk uretär (C) får ej användas i avel.
 • Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter.
 • Skall med stor urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en avelstik.

 


Tik som planeras användas i avel:

 • Skall vara friförklarad från höftledsdysplasi.
 • Skall genom DNA-test utförd på av SKK godkänt laboratorium vara undersökt
  för progressiv retinal atrofi (PRA) före parning.
 •  Tik med resultatet genetisk fri (A) får användas i avel med fri hane A
  och med anlagsbärare (B), men ej med sjuk individ (C).
 •  Tik med resultatet B får endast användas i avel med fri hane A. Tik med
  resultatet C får ej användas i avel.
 •  Rekommenderas att vara undersökt vid Sveriges Lantbruksuniversitet
  avseende ektopisk uretär.
 •  Tik med resultatet normal (A) får användas i avel med normal hane A
  och hane med avvikelse från normal (B).
 •  Tik med resultatet B får endast användas i avel med normal hane A. Tik
  med resultatet ektopisk uretär (C) får ej användas i avel.
 •  Skall ej vara behäftad med kända allvarliga genetiska defekter.
 • Skall ej föda sin första kull före 2 års ålder, men dispens kan ges.
 • Skall generellt ej föda mer än en kull per år. Se SKK:s grundregler.
 •  Valpar skall ej levereras före 8 veckors ålder.